lördag 20 september 2014

SKÅL, ta mig fan...


skål för friheten, skål för rättigheten...
rättigheten och berättigandet...
skål för kunskapen...

Skål för allas vår rättighet att vara...
att vara sig själv
att bestämma själv, att välja,
att inte vara slav
att våga stå upp även när det blåser...när det stormar...


det är då, just då, som det riktiga jaget kommer till sin rätt,
det är då som agnarna sållas från vetet...
och det är då jag känner att jag lever...på riktigt...

obekväm, obstinat och oordnat ordnad...

...och ja, det är samma glas...på samma plats, men i olika ljus.


fredag 5 september 2014

Trollsjön och Kärkevagge
hänför och förför
tar musten ur en...och mina fötter fick sin belöning...

Förför och förtrollar...
gör ljuset i mitt norra hem...
föränderligt, ständigt överraskande.

Glad, lycklig och hänförd,
över en fantastisk Vernissage och fina artiklar,
har jag så landat i mitt södra hem...för några dagar.

Redo för nya äventyr...