söndag 27 november 2016

Där älven möter havet...bildar isen magiska former.
Vattnet stiger, sjunker, planar ut och vi följer skådespelet på första parkett.

Där älven möter havet...
får själen ro och fantasin sin dagliga näring.