söndag 19 april 2015

Körsbärsblom och kärlekungdomlig skönhet, skörhet...


och åldrandets dito...

basala behov,energi, engagemang

personlighet och särart

Gatans teater lever
och levererar...
till de som har öppna ögon och ett öppet hjärta.

fredag 10 april 2015

Blue painted Lady...Lady in pink, purple
in white
Lady of Spring

lördag 4 april 2015

Våren är blå...
våren är korsningarnas tid
våren är sökandets tid
våren är svår, smärtsam
och understundom helt bedårande...

våren är en resa
en berättelse om livet som var
om livet som är
våren ställer krav och frågor

våren...längtan, förväntningar, skönhet
våren...vad gör den med oss?